Permohonan Kad Pengenalan Jabatan Bagi Jabatan/Agensi Luar (Pelawat Berdaftar)

Syarat-syarat permohonan:

  1. Pemohon mestilah terdiri daripada Jabatan/Agensi Luar (Kerajaan Negeri/Persekutuan, Badan-Badan Berkanun dan Anak-Anak Syarikat Kerajaan Negeri Selangor).

  2. Pemohon mestilah terdiri dari pegawai yang diberi tanggungjawab di Jabatan masing-masing (person incharge).

  3. Kelayakan hanya 3 Kad Pengenalan Jabatan Pelawat Berdaftar diberi kepada setiap Jabatan/Agensi Luar yang masih belum memohon.

  4. Sekiranya berlaku kehilangan Kad Pengenalan Jabatan, Pegawai yang bertanggungjawab perlu memaklumkan nombor siri Kad Pengenalan Jabatan ke Unit Pentadbiran untuk diberikan gantian.

  5. Pemohon bertanggungjawab untuk sentiasa memakai Kad Pengenalan Jabatan Pelawat Berdaftar sepanjang berada di dalam kawasan Kompleks Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Selangor.

  6. Pemohon bertanggungjawab mengembalikan / memaklumkan ke Jabatan/Agensi Luar masing-masing sekiranya Pemohon ditukarkan atau keluar daripada Jabatannya dan pihak Jabatan/Agensi Luar perlu memaklumkan semula ke Pentadbiran ini sekiranya pemohon tidak mengembalikan Kad Pengenalan Jabatan Pelawat Berdaftar tersebut serta berlaku kehilangan Kad Pengenalan Jabatan.

  7. Selepas membuat permohonan Pemohon perlu menyemak status permohonan dari masa ke semasa dan Pemohon perlu mengambil Kad Pengenalan Jabatan Pelawat Berdaftar yang telah diluluskan dalam masa 2 hari bekerja di Unit Pentadbiran.