Permohonan Kad Pengenalan Jabatan Kakitangan Di Bangunan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Syarat-syarat permohonan:

 1. Permohonan hanya kepada pegawai/kakitangan yang berkhidmat di:

  1. Jabatan/Bahagian/Seksyen /Unit di Kompleks Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Selangor sahaja.
  2. Agensi Kerajaan di Kompleks Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Selangor sahaja.
  3. Pejabat EXCO di Kompleks Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Selangor sahaja.

 2. Pegawai / Kakitangan bertanggungjawab untuk sentiasa memakai Kad Pengenalan Jabatan sepanjang berada di dalam kawasan Kompleks Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Selangor.
 3. Pegawai / Kakitangan bertanggungjawab mengembalikan / memaklumkan ke Unit Pentadbiran sekiranya Pegawai / Kakitangan ditukarkan daripada Jabatannya atau keluar daripada Kompleks Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Selangor serta berlaku kehilangan Kad Pengenalan Jabatan.
 4. Gantian Kad Pengenalan Jabatan yang baru adalah dibenarkan sekiranya berlaku kerosakan/patah.
 5. Bayaran RM30.00 akan dikenakan terhadap permohonan Kad Pengenalan Jabatan gantian disebabkan kecuaian/kehilangan.
 6. Selepas membuat permohonan Pemohon perlu menyemak status permohonan dari masa ke semasa dan Pemohon perlu mengambil Kad Pengenalan Jabatan yang telah diluluskan dalam masa 2 hari bekerja di Unit Pentadbiran.